شانه ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر

شانه: ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر شورای اسلامی انتخابات شورا انتخابات شورای شهر انتخابات شوراهای اسلامی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

دونالد ترامپ در اجلاس گروه ۲۰ تنها رهبری بود که پین خاص گروه 20 با طرح لوگوی آن را بر روی کت خود راه اندازی نکرد و به جای آن پین با طرح پرچم آمریکا بر روی کتش د

تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

عبارات مهم : اجلاس

دونالد ترامپ در اجلاس گروه ۲۰ تنها رهبری بود که پین خاص گروه 20 با طرح لوگوی آن را بر روی کت خود راه اندازی نکرد و به جای آن پین با طرح پرچم آمریکا بر روی کتش دیده می شد.

تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

دونالد ترامپ در اجلاس گروه ۲۰ تنها رهبری بود که پین خاص گروه 20 با طرح لوگوی آن را بر روی کت خود راه اندازی نکرد و به جای آن پین با طرح پرچم آمریکا بر روی کتش د

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اجلاس | اخبار | آمریکا | آنلاین | دونالد ترامپ | اخبار گوناگون

تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

تصویرهای | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs