شانه ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر

شانه: ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر شورای اسلامی انتخابات شورا انتخابات شورای شهر انتخابات شوراهای اسلامی

گت بلاگز اخبار اجتماعی جزییات + تغییر نحوه محاسبه مستمری «بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت»

بخشنامه تجدید محاسبه مستمری مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شد و برنامه آن از ماه آینده نه

جزییات + تغییر نحوه محاسبه مستمری «بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت»

تغییر نحوه محاسبه مستمری «بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت» +جزییات

عبارات مهم : قانون

بخشنامه تجدید محاسبه مستمری مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی به استان ها ابلاغ شد و برنامه آن از ماه آینده نهایی و اجرا می شود.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: «نظر به اینکه بند (ت) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصوب سال 95 مجلس شورای اسلامی مقرر کرده «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 86 به وسیله شرکت تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عنوان تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.

جزییات + تغییر نحوه محاسبه مستمری «بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت»

بر این اساس سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات هر سال دستگاه های اجرایی مشمول تأمین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.»

طبق قانون دولت مکلف شده است است به وسیله این شرکت مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت کند، لذا دستگاه های اجرایی ذی ربط می بایست ضمن احتساب مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی کنند.

بخشنامه تجدید محاسبه مستمری مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شد و برنامه آن از ماه آینده نه

شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده است نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین 24 ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و مابه التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد درآمد اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ می کنند. بعد از وصول هزینه ها، امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود.

واژه های کلیدی: قانون | بازنشستگی | حقوق بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs