شانه ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر

شانه: ایران انتخابات رد صلاحیت شورای شهر شورای اسلامی انتخابات شورا انتخابات شورای شهر انتخابات شوراهای اسلامی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد

سخنگوی شرکت هواپیمایی کشوری از صدور بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها به کلیه شرکت های هواپیمایی خبرداد.

بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد

بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد

عبارات مهم : پرواز

سخنگوی شرکت هواپیمایی کشوری از صدور بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها به کلیه شرکت های هواپیمایی خبرداد.

به گزارش مهر به نقل از شرکت هواپیمایی کشوری رضا جعفرزاده اظهارداشت: عصر امروز مدیر شرکت هواپیمایی کشوری به منظور رعایت اوقات شرعی اقامه نماز مسافران و احترام به شعائر اسلامی، بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها را صادر کرد.

بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد

وی افزود: در این بخشنامه آمده که تمامی مسافران هواپیماهای ایرانی از تمام مبادی و مقاصد و مسافران خطوط هوایی خارجی که از مبادی کشور عزیزمان ایران و یا به مقاصد درون کشور عزیزمان ایران پرواز می کنند، از حق اقامه نمازهای یومیه در شرایط شایسته برخوردار بوده و این حق باید به رسمیت آشنا شده است و مورد احترام قرار گیرد.

سخنگوی شرکت هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: در صورتی که در وقت انجام یک پرواز، وقت شرعی نماز شروع و در همان پرواز آخر یابد، خطوط هوایی موظفند اطلاعات مورد تقاضای مسافران مشمول بر وقت شرعی و جهت قبله را در اختیار مسافران متقاضی قرار داده و در صورت امکان، مکانی مناسب و ایمن جهت اقامه فریضه نماز به مسافران معرفی کنند.

سخنگوی شرکت هواپیمایی کشوری از صدور بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها به کلیه شرکت های هواپیمایی خبرداد.

جعفرزاده ادامه داد: همچنین در مواردی که وقت اقامه نماز بعد از فرود هواپیما منقضی می شود لیکن وقت کافی جهت انجام تشریفات ورود به مقصد و اقامه نماز وجود ندارد، رعایت مفاد فوق مهم است.

وی افزود: در صورتی که وقت اقامه نماز، قبل از شروع برنامه سوار کردن مسافران شروع شود و یا وقت زمانی اقامه نماز و طول پرواز به گونه ای باشد که اقامه نماز در وقت پرواز امکان پذیر نباشد، سوار کردن مسافران حداقل ۱۵ دقیقه بعد از ورود به وقت نماز شروع شود و یا برنامه پرواز به گونه ای عوض کردن یابد که امکان اقامه نماز بعد از فرود و انجام تشریفات ورود به مقصد جهت مسافران مهیا شود.

مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی کشوری گفت: در مواردی که رعایت موارد فوق منجر به نقض الزامات ایمنی و به خطر افتادن جان مسافران شود، رعایت الزامات ایمنی مهم بوده و محدودیت موجود با رعایت احترام و حقوق مسافران به آنها اعلام شده است و در خصوص راهکارهای جایگزین، حداکثر همکاری ممکن با مسافران به عمل آید.

بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها ابلاغ شد

جعفرازده در آخر ضمن الزامی دانستن بخشنامه مذکور تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه تمامی شرکت های هواپیمایی موظف هستند دستورالعمل ها و فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت پرواز را به گونه ای اصلاح و بازبینی کنند که مفاد این ابلاغیه در عملیات جاری شرکت ها رعایت شود.

سخنگوی شرکت هواپیمایی کشوری از صدور بخشنامه تازه اقامه نماز در پروازها به کلیه شرکت های هواپیمایی خبرداد.

واژه های کلیدی: پرواز | مسافران | اقامه نماز | شرکت هواپیمایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs